Kategori: Tech

  • Schemalägg ett möte direkt

    Schemalägg ett möte direkt

    På de gamla dagarna och eran av Mad Men, fanns det tydliga gränser mellan administrativa och yrkes- roller. Sekreterare, som de då kallades, fanns där för att uttryckligen skriva anteckningar, hämta kaffe, servera lunch och schemalägga möten. Idag har den en gång tydliga linjen mellan administrativa och yrkesroller förändrats. Även om det skulle ha varit…